Copyright för Dildoparty.se

Bilder och illustrationer.
Samtliga bilder på våra sidor har tagits fram för eller av Himmelriket i Sverige AB.
Inga bilder får kopieras, användas eller spridas utan skriftligt tillstånd.

Texter
Samtliga texter på våra sidor har skrivits för eller av Himmelriket i Sverige AB
och får inte kopieras eller användas på andra hemsidor utan skriftligt tillstånd.
Vi har program som enkelt hittar text som blivit kopierad och stulen från oss.

Annonser
Samtliga annonser på våra sidor tillhör Himmelriket i Sverige AB om inget annat anges.

Logoyper och varumärken
Övriga logotyper, produkter, varumärken och företagsnamn som kan
förekomma på våra sidor tillhör respektive ägare.